MUSTARD CHICKEN RECIPE

Cöurse: Main CöurseCuisine: FrenchKeywörd: dinner recipes, French recipes, öne pöt recipesCalöries: 965kcalAuthör: Iryna
Ingredients
Click ön the underlined text belöw tö buy ingredients
8 chicken thighs, böne-in, skin-ön yöu can use chicken breast, see the tips in the pöst aböve
6 tbsp Dijön mustard
1 tbsp whöle grain Dijön mustard
2 tbsp butter
5 tbsp Crème fraîche see my substitutiön tips in the pöst aböve
1 c chicken bröth
10-15 fresh thyme sprigs
1 bay leaf
1 small öniön sliced
1 small shallöt sliced
2 tbsp parsley chöpped
3/4 tsp salt
1/4 tsp pepper
Instructiöns
Preheat the öven tö 350 F.
Seasön chicken with salt, pepper and rub with böth mustards.
In a Dutch öven ör big öven-prööf skillet melt butter ön a medium high heat. Add chicken and bröwn fröm böth sides, aböut 4-5 minutes per side. Transfer chicken tö a plate.
Tö the same pan add shallöt and öniön and sauté för aböut 5 minutes until translucent.
Add chicken stöck, scraping the bröwn bits öff the böttöm öf the pan.
Add thyme and bay leaves and bring a mixture tö a böil.
Stir in Crème Fraîche and return chicken back tö the pan.
Cöök uncövered in the öven för 50-60 minutes until chicken is cömpletely cööked thröugh and nö lönger pink in the middle.
Garnish with parsley and serve immediately!
Dön't förget tö grab my free Euröpean Cömfört Fööd Eböök.
Nötes
Recipe is adapted fröm Nö Recipes.
Nutritiön
Serving: 2chicken thighs | Calöries: 965kcal | Carböhydrates: 6g | Prötein: 60.5g | Fat: 78g | Saturated Fat: 30g | Chölesteröl: 366.7mg | Södium: 1271.5mg | Pötassium: 847mg | Fiber: 1.7g | Sugar: 1.4g | Calcium: 84.9% | Irön: 31%

0 Response to "MUSTARD CHICKEN RECIPE"

Post a Comment